Reisvoorwaarden :

wijziging door Boyke reizen
Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. Boyke reizen zal de reiziger op de hoogte stellen van de veranderingen en in overleg met de reiziger tot een nieuwe reisovereenkomst komen. Mocht het karakter van de reis door deze wijzigingen dusdanig veranderd zijn en wenst de reiziger af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, dan heeft de reiziger het recht de reis kosteloos te annuleren.

wijziging door de reiziger Nadat de reisovereenkomst is gesloten en een reiziger hierin een verandering wil doorvoeren dan kan dat de eerste keer kosteloos. Wil de reiziger hierna nog meer wijzigingen doorvoeren dan rekent Boyke reizen hiervoor euro 20,00 aan administratiekosten per wijziging.

groepsreizen Mocht het gepubliceerde minimum aantal deelnemers voor een groepsreis niet gehaald worden, dan heeft Boykereizen de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. Boyke reizen verplicht zich dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen.
Boyke reizen behoudt zich het recht bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider, een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer.

De reisbegeleider van Boyke reizen of haar lokale agent is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

annuleringsvoorwaarden Boykereizen

Boyke reizen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden. Indien u een annuleringsverzekering heeft en u een geldige reden heeft om de reis te annuleren dan krijgt u de gemaakte kosten terug van uw verzekering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom met een minimum van euro 100,00 p.p.;

Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop Boykereizen de melding ontvangt, mits de melding voor 18.00 uur wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Bij deze verzoek onze reis voorwaarden goed door te nemen voor dat u uw reis bij ons boekt.
Boyke Reizen
VLIEGREIZEN  REIS GARANTIE  REIS VOORWAARDEN

Aangesloten bij:

Terug begin pagina