Reisgarantie en financiële zekerheid

Voor alle aanbieders van pakket reizen* geldt het volgende inzake reis garantie: De garantie voorkomt dat consumenten de reis som, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reis aanbieder kwijt zijn. De reis garantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden.

*
Een pakket reis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Momenteel voldoet Boyke reizen aan de wettelijke garantiestelling.

STO-reis garantie

Garantie geregeld | STO-reis garantie Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Boyke  reizen gebruik van de STO-reis garantie op al haar reizen (behalve losse accommodaties en losse vliegtickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Boyke reizen maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandse Bank vrijgestelde betaal dienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reis som 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Boykereizen. Alleen in geval dat boykereizen reizen in surseance van betaling komt of failliet gaat, dan maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reis som terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure Nadat u van Boyke reizen een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derden gelden Certo Escrow.

Belangrijke opmerkingen

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hier over terecht.

Boyke Reizen
VLIEGREIZEN  REIS GARANTIE  REIS VOORWAARDEN

Aangesloten bij:

Terug begin pagina